E.T. Ewa Tomczak

 

Witamy
 na stronie E.T. Ewa Tomczak
przeznaczonej do zgłaszania naruszeń prawa na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

Tutaj w pełni anonomiowo możesz zgłosić naruszenia prawa, które zostaną przeanalizowane i przekazane odpowiednim organom.